Cambridgeské zkoušky jsou jednotné na celém světě. Výsledkem je mezinárodně uznávaný certifikát s neomezenou platností. Získat takovýto certifikát není úplně jednoduché, ale vzhledem k tomu, že se naše gymnázium minulý rok stalo partnerem jazykové školy Cloverleaf, která tyto mezinárodní jazykové zkoušky organizuje, mohlo být pro anglicky nadané studenty rozhodování snazší, a to nejen z důvodu cenového zvýhodnění. Studenti jsou na zkoušky připravováni v běžných hodinách, neboť učebnice Gateway, podle kterých vyučujeme, jsou výbornou průpravou. Navíc si mohou ve 3. a 4. ročníku zájemci zvolit semináře připravující přímo na zkoušku.

Nadšenců, kteří po získání tohoto certifikátu toužili, bylo letos víc než tři desítky. Zkoušku se rozhodli skládat ve dvou jazykových úrovních – B2 First (dříve FCE) a C1 Advanced (dříve CAE). Z 36 jich 34 certifikát získalo, což je obrovský úspěch.

Všem gratulujeme k úspěchu i nasbírání cenných zkušeností.

Za PK AJ

Hana Chlebečková