Den Země

Den Země Připomínat si, že je pro nás naše krásná planeta nesmírně důležité, že schovává plno krás, které je potřeba chránit a že vždy existuje způsob jak zmírnit dopad na životní prostředí, jsme si mohli všichni ukázat 27. dubna, kdy se konal Den Země v Havířově. […]

Envofórum a ocenění hejtmanem

V rámci projektu EMISE jsme se 7. prosince 2017 zúčastnili Envofóra konaného v Opavě v Kulturním domě Na Rybníčku. Spolu s vybranými žáky moravskoslezských gymnázií, středních i základních škol jsme strávili celý den na přednáškách zaměřených na dopravu, světlo a jejich vliv na naše prostředí. Celá akce probíhala pod […]

Emise – Přírodovědné dopoledne.

Přírodovědné dopoledne Dne 15. 11. 2017 se v budově našeho gymnázia sešli zástupci šesti základních škol (Žákovská, Gorkého, Na Nábřeží, M. Kudeříkové, K. Světlé a U Studny z Karviné–Mizerova), kteří se v rámci projektu Emise zúčastnili Přírodovědného dopoledne zaměřeného na biologii a chemii. V učebně a laboratoři chemie […]

Projekt Emise sklízel opět úspěch

Ve čtvrtek 30. března jsme se zúčastnili 9. ročníku žákovské konference „Prezentace badatelských projektů EVVO“ pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislava Folwarczneho. Akce se konala v Ostravě Vítkovicích ve Velkém světě techniky. Své projekty zde prezentovalo 19 škol z Moravskoslezského kraje. Některé byly na velmi […]

Exkurze do ČHMÚ

Spolu se čtyřmi partnerskými základními školami (ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Žákovské, ZŠ K. Světlé a ZŠ U Studny z Karviné) jsme využili možnosti projektu EMISE zorganizovat exkurzi do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Z nabídky jsme si vybrali program zaměřený na emise a imise, kterým jsme si doplnili […]

Přírodovědná dopoledne pokračují

Fyzikální dopoledne otevřelo prosinec a hned prvního připravilo pro zájemce z řad žáků osmých a devátých tříd plno pokusů mnohdy s překvapivým vysvětlením. Kromě zábavy, kterou si užili v učebně fyziky, na ně čekalo i měření v laboratoři fyziky. Na čtyřech stanovištích si vyzkoušeli měření odporu a závislost velikosti […]

Soutěž GYMKOM

aneb Tříkrálová cesta za přírodními vědami probíhala 6. ledna 2017 souběžně na třech gymnáziích zapojených do projektu EMISE. Na našem Gymnáziu Komenského v Havířově, Slezském gymnáziu v Opavě a Gymnáziu v Hlučíně. Soutěže se u nás účastnilo osm základní škol z okolí s dvanácti týmy. Do projektu Emise jsou zapojeny […]

Konference mladých aneb ENVOFÓRUM

Dne 29. září 2016 jsme se aktivně zúčastnili konference  Envofórum v Opavě, konané v rámci projektu EMISE. Bára Budínská spolu s Danielem Mikem přednášeli o „Monitoringu kvality ovzduší pomocí pasivního vzorkovače v Havířově“. Žáci našeho gymnázia v letech 2014-2016 pravidelně prováděli měření a zaznamenávali stav ovzduší ve dvou vybraných […]