Envofórum a ocenění hejtmanem

V rámci projektu EMISE jsme se 7. prosince 2017 zúčastnili Envofóra konaného v Opavě v Kulturním domě Na Rybníčku. Spolu s vybranými žáky moravskoslezských gymnázií, středních i základních škol jsme strávili celý den na přednáškách zaměřených na dopravu, světlo a jejich vliv na naše prostředí.

Celá akce probíhala pod záštitou Slezského gymnázia. Hlavním cílem přednášek bylo předat mladší generaci podstatné informace o aktivitách projektu a vštípit zásady správné ochrany ovzduší. Interaktivní formou a praktickými úlohami jsme byli blíže seznámeni, jaké má špatné spalování vliv na naše zdraví a okolí. Projekty jako Zdravá města či pojmy ekologická doprava, přírodní energie a světelné znečištění se staly hlavními tématy dne, kdy jsme měli možnost zjistit, jak pomoci svému městu ke snížení emisí, zlepšení našeho zdraví či dokonce jak docílit kvalitnějšího spánku.

Pro ujištění pořadatelů, že si opravdu tyto informace odnášíme s sebou, jsme se zúčastnili interaktivní soutěže o hodnotné ceny, kde jsme si vedli velmi dobře. Určitě nejkrásnější částí dne bylo předávání cen vítězům badatelských projektů, kde si bývalý student našeho gymnázia Daniel Mik převzal cenu hejtmana Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka za projekt „Monitoring kvality ovzduší pomocí pasivního vzorkovače“, který probíhal našem gymnáziu Čestné uznání hejtmana získala také Mgr. Monika Bouchalová za odborné vedení práce. Nejlepším zakončením dne byla večerní premiéra dokumentárního filmu na téma světelného smogu v novém kinosále Slezské univerzity.

Že má projekt EMISE smysl jsme mohli zjistit následujícího dne na prezentaci různých projektů, které probíhají na různých základních a středních školách v ČR. Tyto prezentace měly také ukázat ostatním, že zapojit se a chránit naše ovzduší jde mnoha způsoby.

Nikol Tyrlíková | III.A

IMG_20171207_141746

25130076_1923232214592949_1987502896_o

25130006_1923232121259625_1993863412_o