Emise – Přírodovědné dopoledne.

Přírodovědné dopoledne

Dne 15. 11. 2017 se v budově našeho gymnázia sešli zástupci šesti základních škol (Žákovská, Gorkého, Na Nábřeží, M. Kudeříkové, K. Světlé
a U Studny z Karviné–Mizerova), kteří se v rámci projektu Emise zúčastnili Přírodovědného dopoledne zaměřeného na biologii a chemii.

V učebně a laboratoři chemie se žáci základních škol v trojčlenných skupinkách seznámili s dělícími metodami. Jejich úkolem bylo získat z obarvené (potravinářskou červení) vody s olejem čistou bezbarvou kapalnou vodu. Takto blíže poznali metodu dělení pomocí dělicí nálevky, dále pak metodu adsorbce pomocí vhodného materiálu a v poslední řadě metodu filtrace. V dalších úkolech si žáci procvičili poznávání laboratorních pomůcek a nářadí či chemické děje založené na vzniku sraženin v podobě barevných sloučenin.

V učebně a laboratoři biologie byly připraveny úkoly na téma „Semena a plody“. V učebně si žáci vyzkoušeli, jak mohou poslepu poznat, jak chutná cizokrajné ovoce, třídili plody podle typu nebo se pokoušeli poznat podle vůně rozličné koření. Po vyplnění krátké křížovky si žáci sestavili model jedno nebo dvouděložného květu, který si odnesli s sebou do své školy. V laboratoři žáci zkoumali vznik plodu z květu a pozorovali v mikroskopu pletiva květu. Dalším úkolem bylo dokázat přítomnost zásobních látek v plodu.

Jak se žákům líbilo zkusit si práci laborantů, si můžete pohlédnout ve fotogalerii.  Na tuto akci bude navazovat 13. 12. 2017 Přírodovědné dopoledne zaměřené na matematiku, fyziku a zeměpis.

RNDr. Yvona Pufferová