Exkurze do ČHMÚ

Spolu se čtyřmi partnerskými základními školami (ZŠ Kpt. Jasioka, ZŠ Žákovské, ZŠ K. Světlé a ZŠ U Studny z Karviné) jsme využili možnosti projektu EMISE zorganizovat exkurzi do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Z nabídky jsme si vybrali program zaměřený na emise a imise, kterým jsme si doplnili vědomosti získané z našeho projektu, zaměřeného na měření kvality ovzduší pomocí pasivního vzorkovače s absorpčními houbičkami. Znepokojující informace o různých škodlivých látkách jako je benzo(a)pyren, PM10 se objevovaly i v prezentaci paní Vladimíry Volné. Zvláště nás zaujaly mapy znečištění v našem kraji, republice a pak srovnání s Evropou. Dozvěděli jsme se podrobnosti o monitorovacích stanicích v Moravskoslezském kraji a principech samotného monitoringu.

Druhá část exkurze byla zaměřena na hydrologii, hospodaření s vodou. Počátky pravidelných hydrologických pozorování se na severní Moravě a ve Slezsku datují od 80tých let 19. století. V současné době provozuje oddělení hydrologie rozsáhlou síť vodoměrných stanic a pozorovacích objektů podzemních vod, zabývá se režimovým zpracováním naměřených dat a poskytováním údajů veřejnosti. Územní působnost je vymezena povodím řeky Odry rozkládajícím se na severní Moravě a ve Slezsku, povodím Moravy od pramene až pod soutok s Bečvou a okrajovými povodími menších toků, patřícími do povodí Váhu. Oddělení spolupracuje na hraničních vodách s Polskou republikou a řeší mezinárodní hydrologickou problematiku v rámci povodí řeky Odry. Podílí se také na výzkumných úkolech, a to zejména z oblasti aplikované hydrologie.

Náhled do fotogalerie: http://boumonika.rajce.idnes.cz/EMISE_CHMU/

Autor: Mgr. Monika Bouchalová