• Biologie

 • Volitelné předměty

 • Český jazyk

 • Občanská výchova

 • Dějepis

 • Německý jazyk

 • Španělský jazyk

 • Základy společenských věd

 • Informatika

 • Výtvarná výchova

 • Hudební výchova

 • Zeměpis

 • Ruský jazyk

 • Tělesná výchova

 • Francouzský jazyk

 • Anglický jazyk

 • Chemie

 • Matematika

 • Fyzika