Vyučující

Mgr. Alexandra Bouchalová – PPK 
Mgr. Monika Bouchalová 
Ing. Radka Studnická 

Výuka informační a výpočetní techniky

Probíhá na nižším stupni gymnázia v tercii a kvartě ve formě dvouhodinových cvičení týdně. Na vyšším gymnáziu pak v kvintě (resp. 1. ročníku) 2 hodiny týdně a v sextě (resp. 2. ročníku) 2 hodiny týdně. U žáků letošních  4. ročníků (oktáva) probíhá výuka IVT dle původního schématu hodinové dotace  2 – 1 – 0 – 1.

Výuka splňuje požadavky RVP-Z, RVP-G a současně vyhovuje požadavkům státní maturity. Žáci mohou rozšířit své znalosti a dovednosti ve volitelném předmětu Seminář z IVT, který probíhá ve 3. ročníku (programování a algoritmizace, tvorba dynamických webových stránek, php, redakční systémy, grafika, databázové systémy,…)  jako dvouletý, popřípadě ve 4. ročníku jako jednoletý seminář a navazuje a prohlubuje učivo probírané v předchozích ročnících. Seminář je určen především pro žáky, kteří mají o předmět zájem a chtějí z něj konat zkoušku v profilové části maturitní zkoušky.

Doporučená literatura

Žáci budou po celou dobu studia pracovat s dvojdílnou sadou učebnic Pavla Navrátila:

 

Mgr. Alexandra Bouchalová