Přírodovědná spolupráce s Montessori ZŠ Úsměv v Havířově

V úterý 10. června 2022 jsme navštívili havířovskou Montessori základní školu Úsměv v rámci vzájemné spolupráce s naším gymnáziem v oblasti přírodních věd a za účelem efektivního využití učeben v prostorách Montessori ZŠ Úsměv.

Pro žáky jsme si já a paní Fikáčková, spolu s 6-ti našimi studenty, připravili pokusy z fyziky a chemie. Ve fyzice si mohly děti vyzkoušet práci s magnety a optické jevy. V chemii si hrály s barvami a na chvíli se staly laboranty v analytické laboratoři. Na fotky se můžete podívat v galerii.

Vzájemná spolupráce proběhla za účelem efektivního využívání učeben vzniklých dokončením projektového záměru ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0331.

                                                                                                                                     Barbora Vicianová