Vyučující

Mgr. Irena Fikáčková, Ph.D. – PPK
Mgr. Alexandra Bouchalová 
Mgr. Monika Bouchalová 
PaedDr. Vít Tomis 

Výuka fyziky

Předmět fyzika se vyučuje ve všech ročnících čtyřletého i osmiletého studia. Na povinnou výuku navazuje ve čtvrtém ročníku čtyřletého studia resp. v osmém ročníku osmiletého studia volitelný předmět Seminář a cvičení z fyziky.

Hodinové dotace v závěrečných ročnících jsou 2 – 3 – 3 – 2, z toho ve druhém a třetím ročníku, resp. sextě a septimě, je jedna hodina vyčleněna na teoretická a praktická cvičení. Studenti při nich využívají také laboratorní sešity vydané díky projektu „Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na gymnáziu Komenského v Havířově“.

Co učíme? V prvním ročníku začneme rovnoměrným pohybem vtahovat někdy sebevědomé a někdy vyděšené nováčky do středoškolského režimu studia. Brzo zvýšíme tempo při zrychleném pohybu. Někomu se pak z toho všeho zatočí hlava, protože na řadu přijde pohyb po kružnici. Těm studentům, kteří dosud setrvali v klidu nebo jen v rovnoměrném pohybu vpřed, nakonec dojde, že silou (vůle) lze vyřešit hodně problémů a začnou si vážit 2. Newtonova zákona.
A jestli ani zákon síly s nimi nepohne, tak reakce kantorů bude plně odpovídat 3. pohybovému zákonu. V další kapitole se studenty vykonaná poctivá práce přemění v (intelektuální) energii, která jim pak umožní bezproblémový pohyb v gravitačním poli našeho gymnázia. Až se začne blížit léto, probereme hydromechaniku a aerodynamiku, abychom se připravili na prázdninové dovádění v rybníku, na koupališti nebo v moři (a na případnou cestu letadlem tam či zpět).

V druhém ročníku začnou studentům taneční. Proto je seznámíme se strukturou látek – jak se z chumlu dětí shromážděných v předsálí tanečního parketu postupně vykrystalizují milé slečny a mladí gentlemani vytvářející (nejčastěji) dvouatomové molekuly. Se začátkem zimy se zaměříme na termiku – jak se zahřát i bez uhlí a rumu. V dalších měsících prozkoumáme kapaliny a plyny. Studenti jsou již v plné formě a ke konci roku kmitají a vlní se nejen v hodinách fyziky.

Ve třetím ročníku se zaměříme na elektřinu. Ano, to je to, co kope. Ale my využijeme hlavně kladné vlastnosti záporných elektronů. Navážeme vysvětlením magnetických jevů. Hodně dvojic si tak potvrdí, že to, co je k sobě přitahuje, není magnetismus.

A v maturitním ročníku? Při probírání optiky je zřejmé, že pohled na toto učivo optikou žáka může být dost odlišný od pohledu optikou pedagoga. Naštěstí následuje teorie relativity, ve které se relativní pohledy na problematiku vyloženě vyžadují. Pak se mrkneme do mikrosvěta. Panika mezi studenty zde vypuknuvší není na místě. Jedna fyzikální historka totiž říká, že teorii relativity svého času rozumělo 12 lidí a mikrosvětu jen dva. Nikdo ovšem nevěděl, kteří dva… V úplném závěru se ještě lehce seznámíme s astronomií, aby naši absolventi, které jejich životní a pracovní nadšení vystřelí do celého světa, nezabloudili ani tehdy, kdyby jim hranice zeměkoule nestačily.

Maturitní zkoušku z fyziky lze skládat v profilové části. Učivo je rozděleno do 28 témat. Každé téma obsahuje teoretickou část a příklady k řešení.

Doporučená literatura

Na nižším stupni gymnázia žáci využívají zapůjčené učebnice fyziky pro základní školy a víceletá gymnázia z nakladatelství Fraus. K procvičení učiva slouží pracovní sešity rovněž z nakladatelství Fraus či pracovní listy vytvořené našimi vyučujícími.

Pracovní sešity pro nižší stupeň gymnázia
Učebnice pro nižší stupeň gymnázia
Učebnice pro vyšší stupeň gymnázia

Akce a soutěže

Fyzikální olympiáda

Krajské kolo E (9. třídy ZŠ a kvarty)

Aleš Svoboda – 1. místo

Krajské kolo C (2. ročníky a sexty)

Klára Šimsová – 7. místo

Kristýna Slámová – 14. místo

Krajské kolo B (3. ročníky a septimy)

Vojtěch Smola – 3. místo

Martin Beckovský – 8. místo

Krajské kolo A (4. ročníky a oktávy)

Robert Gemrot – 1. místo

Vojtěch Smola – 3. místo (septimán Vojta již druhý rok soutěžil nejen ve své kategorii, ale také v nejvyšším áčku).

Celostátní kolo A

Robert Gemrot – 6. místo v České republice. Tím ještě vylepšil své loňské umístění. Z Moravy byl Robert o 0,5 bodu druhý a z MS kraje nejlepší! Robert patří mezi 11 vítězů olympiády a byl nejlepším řešitelem třetí soutěžní úlohy Rozpouštění soli a 2. – 3. v experimentální úloze.

Fyziklání online

Robert Gemrot a jeho tým Holub Pitomý obsadil v kategorii A 26. místo ve světě a 3. místo v České republice.

GYMKOM UNLEASHED ve složení Hanka Rusinová, Martin Beckovský, Vojtěch Smola, Jan Holuša a Rostislav Vrána vypočítal krásné 32. místo ve světě a 9. místo v České republice v kategorii B. Navíc GYMKOM byl z Moravskoslezského kraje suverénně nejlep

Fykosí fyziklání

Martin Beckovský, Hana Rusinová, Jan Holuša, Vojtěch Smola a Rostislav Vrána soutěžili v kategorii B a obsadili celkem 115. místo, (v kat. B 38. místo), v ČR 37. místo (v kat. B ČR 13. místo), v MS kraji 6. místo.

V nejstarší kategorii A soutěžili Robert Gemrot, Petr Šulc, Marie Textorisová, Jan Velička, které doplnil hostující Marco Souza de Joode (Gy Nad Štolou, Praha). Výsledek je impozantní: celkem 48. místo, (v kat. A 31. místo), v ČR 11. místo (v kat. A ČR 8. místo), v MS kraji 3. místo.

Vědecký čtyřboj

Naši studenti sestavili tři (!) týmy. V kategorii fyzika Robert Gemrot potvrdil své předchozí úspěchy a soutěž, ve které byla nastavena velmi vysoká náročnost, vyhrál.  Se svými „spoluhráči“ Petrem Šulcem, Janem Veličkou a Barborou Gavendovou obsadili celkově 3. místo. Martin Beckovský, Ellen Kokošková, Vojtěch Smola a Rostislav Vrána vybojovali 8. místo a „benjamínci“ Michal Mrázek, Daniel Motyka, Ondřej Konesz a Tobiáš Jícha byli 24.

Podrobnější informace o soutěžích najdete v Aktualitách, rubrika Fyzika.