Naši žáci byli vybráni nadačním fondem NABLA pro podporu nadání

Nadační fond NABLA (Ostrava) byl zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných žáků (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto žáků. Fond se ve svých aktivitách zaměřuje na žáky a studenty Moravskoslezského kraje, podporuje formou stipendií a jednorázových příspěvků zejména studenty bakalářského a magisterského studia vysokých škol a žáky středních i základních škol.

V letošním roce se přihlásilo celkem 13 gymnázií Moravskoslezského kraje se 16 navrženými na toto stipendium. Z těchto rada fondu vybrala šest škol se sedmi žáky. Právě dva z nich jsou z našeho gymnázia:

Barbora GAVENDOVÁ (oktáva)

Robert GEMROT (oktáva)

Jak Barbora, tak Robert jsou našimi (v tuto chvíli již) absolventy, kteří po celou dobu studia reprezentovali školu na různých vysokých úrovních mezinárodně uznávaných soutěží. Oba jsou velmi nadaní, milí a empatičtí lidé, na které jsme patřičně hrdí.

Blahopřejeme jim k dalšímu studiu na Masarykově univerzitě v Brně (Barbora – obor Experimentální a molekulární biologie; Robert – Informatika) a přejeme vše dobré v osobním životě i kariéře.

Petr Šimek, Monika Bouchalová, Aleš Chupáč