Naši žáci byli vybráni nadačním fondem NABLA pro podporu nadání

Nadační fond NABLA (Ostrava) byl zřízen za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu vzdělávání talentovaných žáků (obory matematické, technické, přírodovědné) a podpory těchto žáků. Fond se ve svých aktivitách zaměřuje na žáky a studenty Moravskoslezského kraje, podporuje formou stipendií a jednorázových příspěvků zejména studenty bakalářského […]

L’école en ligne? Pas de problème!

Ani distanční výuka nás nezastaví. Díky skvělé spolupráci naší školy s Francouzskou aliancí jsme měli po dobu šesti týdnů možnost si jako třídy, kde se vyučuje francouzský jazyk, povykládat s rodilou mluvčí. Hodiny nám pomohly prohloubit nejen naše jazykové dovednosti, ale i vědomosti ohledně Francie. Zaměřili jsme se na francouzskou […]