HY-RA-MA: O cestě studentů společenskovědního semináře tam a zase zpátky

Úvodní slovo titulku neznamená polynéský pozdrav, ale stručný plán tematické exkurze 29 členů společenskovědního semináře (třídy 3. A a 3. B) v úterý 13. března., která jakoby završila výuku ekonomie navazující  praktickou částí.

Na příkladu tří regionálních firem mezinárodního významu se účastníci seznámili s plánováním a logistikou výroby, řízením provozu, nároky na zaměstnance a péčí o ně, marketingem, péčí o životní prostředí…

Je těžké hodnotit, zda byla zajímavější návštěva automobilky Hyundai v Nošovicích s úvodním filmem a cestou „vláčky“ po výrobních halách nebo výklad o historii a současnosti pivovaru Radegast s následnou cestou po stopách výroby piva či závěrečná návštěva velmi úspěšné firmy Marlenka s ochutnávkou typických produktů a poutavým filmovým i faktickým seznámením s průběhem výroby.

Pochvala patří studentům, kteří byli vždy velmi vnímavým, ukázněným a slušným publikem a měli výrazný podíl na příjemných pocitech, se kterými jsme se ze zajímavé a snad i přínosné exkurze vraceli.

Foto viz fotogalerie.