GYMKOM popáté

Popáté? Nebo po páté? Nebo dokonce po patnácté? Všechny tři varianty můžeme považovat za správné, ačkoli v přírodních vědách a hlavně v matematice se musíme (většinou) vyjadřovat přesně a jednoznačně.

Jestli popáté nebo po páté ponechme lingvistům. Ale proč zmiňujeme i variantu s číslem 15?

Jak pravidelní čtenáři našeho webu nebo kolegyně a kolegové z mnoha základních škol vědí, vyučující a studenti Gymnázia, Komenského ul., pořádají vždy ke konci (běžného) roku dvě setkání s žáky 9. tříd. Jedno je zaměřeno na pokusy, demonstrace a příklady z chemie a biologie, druhé pak z matematiky, zeměpisu a fyziky. V lednu následujícího roku pozveme deváťáky a jejich učitelky a učitele potřetí (po třetí) k přátelskému souboji o získaných znalostech.

Takže na závěr úvodu: jedná se o 5. ročník a 15. setkání. S použitím čísel je to jednodušší, kratší a určitě bez chyby. Ta matematika má přece jen i praktické využití, ne?

V pondělí 7. ledna 2019 se v učebně fyziky sešli a pak do učebny biologie a laboratoří fyziky, chemie a biologie přesunuli soutěžící z osmi základních škol: 1. máje, M. Pujmanové, K. Světlé, Gorkého, M. Kudeříkové, Žákovská, Na Nábřeží a premiérově také ZŠ Šenov. Letošní ročník zahájili hlavní organizátorka soutěže RNDr. Yvona Pufferová s ředitelem gymnázia PhDr. Petrem Šimkem a také primátorem Havířova Bc. Josefem Bělicou, který si pak prohlédl i všechna soutěžní pracoviště.

V matematické části řešili soutěžící logické úlohy, číselnou řadu, hádanky, skládačku a „vzpomínali“ na významné matematiky a jejich objevy. V zeměpise je zadavatelé (naši studenti) potrápili poznáváním českých a evropských měst spojeným s orientací na mapě a vysvětlením zeměpisných pojmů. V biologii byla propojena práce s kostrou s vyplněním osmisměrky, v křížovce se doplňovaly svaly a nakonec si žáci zacvičili při hledání vztahu mezi polohou těžiště těla a možnými či nemožnými cviky. Fyzikální pasáž obsahovala AZ kvíz a hlavolam, dále nalezení metody a provedení výpočtu k určení, kolik vína je v láhvi. A nezapomněli jsme ani na elektrické obvody a využití Ohmova zákona. V chemii se prováděla separace látek, žáci dokazovali ionty kovů a zkoumali pH různých látek pomocí acidobazických indikátorů. Jeden z indikátorů si soutěžící připravili sami z červeného zelí.  To nejspíš zmátlo jednu z účastnic při stoupání k chemické laboratoři, protože zavětřila a pronesla: „Blížíme se k jídelně!“

A jak to dopadlo? Vyhráli všichni, kteří dané úlohy řešili – ať už úspěšně nebo neúspěšně. Nejvíce bodů a ceny získali:

  1. ZŠ Gorkého: Sourada T., Nguyen T., Stráníková A.
  2. ZŠ 1. máje: Krejčiřík D., Matějíček L., Sova M.
  3. ZŠ 1. máje: Čavrnoch K., Plinta F., Klega T.

Zvláštní cenu ČEZu v kategorii fyzika získali:

  1. ZŠ M. Kudeříkové: Draxler J., Rybarčík J., Kalman M.
  2. ZŠ M. Kudeříkové: Bednářová L., Tomášová E., Oravec M.
  3. ZŠ K. Světlé: Šotnar M., Řeha T., Neužil J.

O přípravu GYMKOMU se postarali RNDr. Pufferová, Mgr. Janečková,  Mgr. Supík, Mgr. Chupáč, Mgr. Vicianová, Mgr. Šigutová, Mgr. Fikáčková Ph.D., Mgr A. Bouchalová a Mgr. M. Bouchalová.

  1. ročník skončil, těšíme se na šestý! Prohlédněte si fotogalerii a budete se těšit také.