Exkurze biologů do Prahy za medicínou

Ve dnech 11. – 12. prosince 2018 se žáci semináře z biologie (3. ročníku a septimy) zúčastnili exkurze do Prahy. Navštívili zde Muzeum normální a srovnávací anatomie v Anatomickém ústavu 1. LF UK, kde je erudovaně provedla Ing. Michaela Banszelová, která s námi již několik let spolupracuje. Dále pak zhlédli Stomatologické muzeum prof. Jesenského na Stomatologické klinice 1. LF UK, Hrdličkovo muzeum člověka na PřF UK a na konec úterního dne pak Neviditelnou výstavu. Tady si žáci mohli vyzkoušet hodinu života bez zraku, bez smyslu, skrze nějž získává náš mozek nejvíce informací. Středeční dopoledne poté patřilo setkání, které se podařilo zajistit ve Fakultní nemocnici v Motole (největší nemocnice v ČR), a to s mezinárodně uznávaným neuropatologem prof. MUDr. Josefem Zámečníkem, Ph.D. z Ústavu patologie a molekulární biologie 2. LF UK. Ten se nejdříve věnoval našim žákům v jedné z poslucháren 2. LF UK, poté nás pozval na přednášku pro studenty všeobecného lékařství v rámci předmětu patologie, kde prezentoval téma některých typů nádorových onemocnění člověka s vazbou na mozek a míchu.