“DNA a životní prostředí” – téma online přednášky pro naše chemiky

Ve čtvrtek 11. února 2021 měli naši maturanti semináře z chemie (4. ročník) možnost vyslechnout přednášku dr. Řihačkové. Paní doktorka pracuje ve výzkumném centru RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. RECETOX se zabývá výzkumem a výukou v oblasti managementu environmentálních a zdravotních rizik souvisejících s chemickými látkami kolem nás. Přednáška byla velmi poutavá. V rámci výkladu byla představena struktura a funkce DNA a vysvětleno, jak je tato nositelka genetické informace ovlivněna působením chemických látek v životním prostředí. Po krátkém teoretickém úvodu a představení stručné historie objevení DNA a vzniku genetické toxikologie uvedla přednášející případovou studii o působení UV filtru v kosmetických přípravcích na DNA.  Rovněž jsme měli možnost poznat další výzkumy, které jsou v uvedeném centru řešeny.

Aleš Chupáč