Zahraniční partneři u nás

Začátkem nového školního roku jsme na naší škole přivítali s půlročním zpožděním zahraniční partnery z Polska, Rumunska a Slovenska, kteří jsou zapojeni do projektu WAVES v rámci programu Erasmus+. Protože tématem mezinárodní spolupráce je ekologie, příroda a ochrana životního prostředí, vyrazili jsme na prohlídku přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Cestou zpět jsme se zastavili v Karlově Studánce, kde je údajně nejčistší vzduch ve Střední Evropě. Ve Štramberku jsme se kromě ochutnávky místních uší take podívali do jeskyně Šipka a vystoupali na Trúbu. Důsledky důlní činnosti nám připomněla návštěva „Šikmého kostela” u Karviné, vysoké pece v Dolních Vítkovicích pak obraz industriálního kraje skvěle doplnily. Ve Světě Techniky pro nás připravili zajímavý workshop o přírodě a udržitelném rozvoji zakončený filmem v 3D o dinosaurech. Sběrný dvůr v areálu Technických služeb byl ideálním místem k pochopení systému třídění odpadu a recyklace. Procházkou kolem meandrů řeky Lučiny jsme došli až k Ambrožíkům při ZŠ Frýdecká, kde jsme si vyslechli poutavou přednášku o včelařství. Všem se u nás i přes nepřízeň počasí moc líbilo, chválili spoustu zeleně, prostorné a čisté ulice. Své dojmy pak osobně sdělili i primátorovi města a náměstkyni pro školství a kulturu, kteří nás na Magistrátu přijali. Příští setkání partnerských škol proběhne na konci září v Martině na Slovensku.

Fotogalerie z pobytu je ZDE.