XIV. ročník semináře z chemie za námi

Již tradičně jsme v prvním prosincovém týdnu pořádali v odpoledních hodinách na Gymnáziu Komenského v Havířově tradiční seminář k chemické olympiádě pro žáky základních škol. Jednalo se o XIV. ročník semináře. Všichni nadšenci chemie se v teoretickém výkladu blíže seznámili s problematikou chemických výpočtů. V praktické části si odzkoušeli svůj barvocit při kvalitativní analýze látek. Z nadšení a práce žáků jsme pozorovali jejich spokojenost, přičemž sami ocenili příjemně strávené odpoledne s krásnou přírodní vědou. Pro žáky byly nachystány textové materiály (k výkladu i laboratornímu cvičení), drobné dárky a bohaté občerstvení. Touto cestou chceme poděkovat městu Havířov za finanční podporu uvedené akce. Dále pak společnosti PODA, a.s. za upomínkové předměty, firmě Candy plus a  SWEET & SNACK s.r.o. za sladké pozornosti pro žáky.

Aleš Chupáč