Ve čtvrtek 2. listopadu 2023 se na našem gymnáziu konalo školní kolo Překladatelské soutěže v jazyce španělském pořádané Filozofickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Letošního ročníku se zúčastnilo celkem pět studentů španělštiny. Jejich úkolem bylo přeložit dva texty, a to ze španělštiny do češtiny. Jeden text byl odborný, druhý publicistický. Studenti tak museli prokázat nejen znalost jazyka španělského, ale především své mateřštiny.

Výsledky školního kola:

1. místo: Karolína DUDKOVÁ (sexta)

2. místo: Karolína DIAN (septima)

3. místo: Jakub BOJCEŇUK (sexta)

Do univerzitního kola, které proběhne v lednu 2024 v prostorách Univerzity Palackého v Olomouci, postupuje Karolína DUDKOVÁ a Karolína DIAN.

Všem zúčastněným gratulujeme.