Vyhlášení opakovaných voleb do Školské rady

Volební komise vyhlašuje opakovanou volbu 2 členů (jednu třetinu) Školské rady při Gymnáziu v Havířově-Městě, ul. Komenského 2,  přísp. org. z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.

Termín voleb: čtvrtek 19. 10. 2017, 15.00 – 16.00 hod.

Místo voleb: budova školy, učebna primy (přízemí)

Návrhy kandidátů:  

  1. Jan Opálka
  2. Jana Lešová

Volby budou přímé, proběhnou tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků v souladu s Volebním řádem školské rady a obecně dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem viz usnesení Rady kraje č,. 15/782 ze dne 27. 4. 2009, ve znění pozdějších změn ke dni 1. 7. 2016 (včetně doplňku v usnesení Rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011, usnesení Rady kraje Moravskoslezského kraje č. 103/6671 ze dne 14. 2. 2012, usnesení Rady kraje Moravskoslezského kraje č. 102 ze dne 7. 6. 2016). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob.

 

V Havířově dne 4. října 2017            Mgr. Dalimil Šebesta

předseda volební komise