Vyhlášení opakovaných voleb do školské rady

Vyhlášení opakovaných voleb

Volební komise vyhlašuje opakovanou doplňovací volbu 1 člena Školské rady při Gymnáziu v Havířově-Městě, ul. Komenského 2, přísp.org. z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.

Termín opakovaných voleb: od 00.01 hod. v úterý 23. 11. do 24.00 hod. ve čtvrtek 25. 11. 2021

Způsob voleb: elektronické hlasování v systému Bakalář

Navržená kandidátka: MUDr. Markéta Langrová

Z důvodu nízké účasti oprávněných voličů v prvním termínu doplňovacích voleb 1. listopadu 2021, která nedosáhla požadované hranice 10%, vyhlašuje volební komise volby opakované. Volby budou přímé, proběhnou tajným hlasováním pomocí elektronického hlasování v systému Bakalář v souladu s Volebním řádem školské rady a obecně dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem (usnesení rady kraje č,. 15/782 ze dne 27. 4. 2009, ve znění pozdějších změn ke dni 1. 9. 2021). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob.

V Havířově dne 5. listopadu 2021

Mgr. Dalimil Šebesta …………………..

předseda volební komise