Logická olympiáda 2021 – krajské kolo

Společnost Mensa ČR pořádá každoročně pro žáky mateřských, základních a středních škol Logickou olympiádu. První kolo probíhá on-line. Soutěžící se snaží zodpovědět co nejvíce testových otázek, k jejichž řešení nejsou potřebné encyklopedické znalosti, ale nápady a schopnost hledat cestičky k výsledku, aplikovat dříve použité postupy… – prostě […]

Fyzikální Náboj 2021

Fyzikální Náboj je soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, kteří reprezentují svoji školu. Celá soutěž trvá 120 minut, během kterých se týmy pokouší vyřešit co nejvíce zadaných úloh. Na začátku soutěže dostane každý tým 8 úloh. Jakmile tým vyřeší libovolnou z těchto úloh, získá novou úlohu. […]

Překladatelská soutěž AJ

Dne 2.11. 2021 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo Překladatelské soutěže pořádané Univerzitou Palackého v  Olomouci. Každý z 19 zúčastněných studentů obdržel dva texty, jeden odborný, jeden umělecký. Někdy bývá obtížné textu správně porozumět, i když to se v případě našich talentovaných studentů asi příliš často […]