Volby členů školské rady

Vyhlášení voleb

Volební komise vyhlašuje volbu 2 členů (jedné třetiny) Školské rady při Gymnáziu v Havířově-Městě, ul. Komenského 2,  přísp.org. z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků školy.

Termín voleb: středa 4. 10. 2017, 15.00 – 16.30 hod.

Místo voleb: budova školy, učebna primy (přízemí)

Návrhy kandidátů: lze podávat volební komisi do pondělí 18. září (včetně)

Volby budou přímé, proběhnou tajným hlasováním pomocí hlasovacích lístků v souladu s Volebním řádem školské rady a obecně dle Zásad zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem viz usnesení Rady kraje č,. 15/782 ze dne 27. 4. 2009, ve znění pozdějších změn ke dni 1. 7. 2016 (včetně doplňku v usnesení Rady kraje č. 89/5549 ze dne 20. 7. 2011, usnesení Rady kraje Moravskoslezského kraje č. 103/6671 ze dne 14. 2. 2012, usnesení Rady kraje Moravskoslezského kraje č. 102 ze dne 7. 6. 2016). Za platné se považují volby, kterých se zúčastní alespoň jedna desetina všech oprávněných osob.

 

V Havířově dne 4. září 2017              Mgr. Dalimil Šebesta

předseda volební komise