Úvodní schůzka rodičů žáků nastupujícího 1. ročníku a primy

Ve středu 6. června proběhne od 17.00 hodin v budově školy úvodní schůzka rodičů žáků 1. A a primy pro školní rok 2018/2019. Rodiče se seznámí s třídními učiteli a rozdělením výuky jazyků v jednotlivých třídách. Dostanou také základní informace ke způsobu studia na střední škole, možnostem stravování, organizaci adaptačního kurzu (září 2018) aj.