Úvodní informace pro účastníky přípravného kurzu k přijímacím zkouškám 2019

První lekce:

  • středa 16. ledna v 15.00 hod. – cvičný test z českého jazyka

délka trvání testu 60 minut (+ 15 minut úvod a administrace testu)

pomůcky – poznámkový sešit, psací potřeby

 

Druhá lekce:

  • čtvrtek 17. ledna v 15.00 hod. – cvičný test z matematiky

délka trvání testu 70 minut (+ 15 minut úvod a administrace testu)

pomůcky – poznámkový sešit, psací potřeby, rýsovací potřeby (pravítka, kružítko, tužka…), kalkulátor u testu nelze používat

 

Ve vestibulu školy bude rozpis rozdělení uchazečů do jednotlivých skupin, rozmístění skupin do učeben a plán školy. Pracovník školy bude podávat doplňující ústní informace. Není nutné nosit přezůvky. Doprovod může žáky vyzvednout po ukončení kurzu, případně může počkat ve vestibulu či na lavičkách na chodbě školy.

V další lekci uchazeči dostanou opravený test a vyučující se zaměří na typické chyby a problémové jevy. Rozdělení do skupin bude po celou dobu trvání přípravného kurzu stejné.