Úspěch v angličtině

Ve čtvrtek 27. února 2020 proběhlo v Orlové okresní kolo soutěže v jazyce anglickém, která byla letos rozdělena na kategorii pro gymnázia a kategorii pro střední odborné školy. Soutěžící museli nejdříve prokázat své schopnosti při náročném poslechovém cvičení a čtení s porozuměním. Po krátké pauze na občerstvení, kdy porota vyhodnotila výsledky úvodních disciplín, následovala část ústní, ve které museli žáci ukázat, jak jsou schopni samostatně mluvit na vylosované téma a pružně reagovat na záludné dotazy porotců. Všichni podali poměrně srovnatelné výkony a tak byl výběr vítěze dost složitý. Porota se nakonec shodla, že naše studentka septimy, Bára Gavendová, bude v kole krajském za náš okres bojovat nejlépe. Báře děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně štěstí v kraji.