Třídní schůzky

Ve středu 18. dubna v 17.00 hod. proběhnou třídní schůzky v kmenových učebnách jednotlivých tříd. Rodiče a zákonní zástupci dostanou informace o souhrnných výsledcích 1. pololetí školního roku 2017/2018, průběžné klasifikaci ve 2. pololetí, chování a absenci svých dětí. Nedílnou součástí bude i seznámení s významnými akcemi v nadcházejícím období, včetně závěrečných třídních exkurzí a turistického kurzu.