Studium medicíny u nás v podání absolventů GKH

V novém roce jsme 3. ledna přivítali některé naše absolventy, současné studenty všeobecného či zubního lékařství. David Budina (5. r., LF UPOL), Jan Kubalák (4. r., LF UPOL), Klára Slamečková (5. r., LF MUNI) a Kateřina Sopociová (4. r., LF OU) žákům 4. ročníku (semináře a cvičení z biologie) představili studium lékařství na svých fakultách, své zkušenosti z přijímacích zkoušek a průběh studia. Honza se navíc podělil o zážitky z měsíční červencové stáže v Tchaiwanské státní nemocnici. Klára Slamečková pak pohovořila o současném ročním pobytu na Univerzitě ve Slovinsku. Všem zájemcům z řad přítomných žáků zodpověděli veškeré dotazy. Touto cestou bych rád velice poděkoval výše zmíněným absolventům.

Honza Kubalák s kolegy z Tchaiwanu: