Od pondělí 26. září do pátku 30. září 2022 proběhlo stínování na španělské partnerské škole v Calviá, která má 140 učitelů a 1200 žáků ve třech různých formách studia: druhý stupeň (povinná školní docházka), maturitní studium a odborná příprava (hotelnictví a turismus). Tato aktivita v rámci projektu “CLIL v praxi” financovaného z programu Erasmus+ spočívá v tom, že učitel z jedné školy navštíví své kolegy na škole druhé, pozoruje výuku, účastní se všech aktivit (porady, třídní schůzky, setkání metodiků prevence), prohlédne si vybavení školy a seznámí se s místním vzdělávacím systémem. Je to jedinečná šance porovnat různé metodiky, inspirovat se a navázat nové kontakty pro případnou další spolupráci. Zde je shrnutí dojmů:

  • Používají podobný systém jako Bakaláři, ale jedná se o platformu, kterou školám poskytuje zřizovatel, je jiný v každé autonomní oblasti. Zde se jmenuje GESTIB a je určený jen pro oblast Baleárských ostrovů (proto IB na konci = Islas Baleares). Obsahuje zápis hodin, absenci a klasifikaci, matriku žáků školy. Není tam suplování. To se zde neprovádí elektronicky, ale klasicky na papírové vývěsce ve vestibulu. Každý učitel má povinnost se na nástěnku podívat, jestli v době své pohotovosti nemá nasazenou hodinu za chybějícího kolegu. Nikdy nevyučuje, jen vykonává dozor nad žáky. V případě delší absence učitele najde náhradu zřizovatel ze seznamu dostupných náhradníků, škola se o nic nestará.
  • V rámci rozvrhu a úvazku (což je až 28 hodin týdně) mají učitelé započítány i hodiny třídnické, hodiny komunikace s rodiči, porady s vedoucími předmětových komisí, porady s třídními stejných ročníků (v prvním maturitním ročníku je 5 tříd a v každé přes 32 žáků – max 37!), hodiny věnované projektům apod. Jedna učitelka angličtiny má například jen 10 hodin týdně jazyka anglického a dalších 18 hodin je věnováno poradám, setkáním, komunikaci s rodiči, projektům, schůzkám a administrativě. Vyučovací hodina má 55 minut a všichni se přesouvají z jedné učebny do druhé, nemají své kmenové třídy a učitelé nemají kabinety, jen dvě velké místnosti s kopírkou a počítači, kde mohou trávit čas přípravou na výuku. Osobní věci si ukládají do skříněk. Přestávky tak v podstatě neexistují, musí se rychle přesunout jinam. Po druhé vyučovací hodině od 9:50 do 10:10 mají tzv. patio, což je v překladu dvorek, kde tráví venku volný čas hraním her a kupují si v bufetu svačinu – vzniká tam velký chaos a tvoří se fronta.
  • Učebnice se nepoužívají v tištěné verzi, všichni mají materiály v Google Classroom a mají přístup k elektronickým učebnicím online. V hodinách si nosí své tablety nebo laptopy, kde pracují v prostředí Google Classroom. Po každé hodině učitel zadává alespoň minimální úkol, který pak kontroluje na počátku další hodiny. Vypracovávání úkolů tvoří 10% celkové klasifikace. Testování žáků probíhá jen 3x ročně, zpravidla v listopadu, únoru a na konci školního roku v květnu. Zkoušení nebo malé „písemky“ nevedou. Skupiny se nedělí, jen jednou týdně se dělí skupina angličtiny – to je letos novinka.

Fotogalerii z pobytu naleznete ZDE.