Šimon Karch: závěrečná(?) rekapitulace

Šimon Karch, čerstvý absolvent našeho gymnázia, je bezesporu jedním z nejúspěšnějších reprezentantů českého školství v posledních letech v oblasti přírodních věd, zvláště pak matematiky a fyziky. I když už nyní studuje na University of Cambridge, dostalo se mu v závěru roku 2018 řady vysokých ocenění, která jsou jistou závěrečnou rekapitulací dosažených výsledků na národní i mezinárodní úrovni. Přehled získaných ocenění:

  • Tradičně 4. prosince udělovala Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji na zámku Sychrov cenu Praemium Bohemiae 2018. Laureáty se stávají medailisté ze světových středoškolských přírodovědných olympiád. V tomto roce bylo oceněno 19 studentů, jedním z nich byl i Šimon.
  • Na počátku prosince se stal jedním ze tří držitelů stipendia Georga Placzeka 2018. Stipendium je určeno studentům středních škol České republiky maturujícím v daném roce a přijatým ke studiu na renomované univerzitě s akreditovaným studiem fyziky kdekoli na světě. Stipendium vyhlašuje brněnský spolek Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Placzek Family Foundation (USA) a firmou Delong Instruments a.s.
  • Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga ocenil 13. prosince v Karolinu úspěšné středoškoláky, kteří reprezentovali v roce 2018 Českou republiku v mezinárodních vědomostních soutěžích. Za získanou bronzovou medaili na 49. Mezinárodní fyzikální olympiádě v Lisabonu byl vyznamenán i Šimon Karch.
  • Nadační fond Jaroslava Heyrovského, Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd České republiky a Národní ústav pro další vzdělávání MŠMT vyhlašují každoročně Ceny Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského pro mimořádně nadané studenty jednotlivých oborů. Šimon byl mezi dvanácti laureáty za rok 2018 oceněn jako jediný v oboru fyzika.