Setkání s absolventy dolního gymplu, tentokráte nejen o medicíně lidské …

V letošním roce jsme uspořádali 2. setkání absolventů s našimi maturanty. Vzhledem k velkému počtu maturujících žáků z předmětu chemie a biologie jsme zvolili téma “Setkání s absolventy dolního gymplu, tentokráte nejen o medicíně lidské…”. Akce proběhla v pátek 13. prosince 2019 a pozvání přijali naši bývalí žáci:

LF UPOL (Olomouc)    Kateřina Ožanová, 3. ročník (všeobecné lékařství

1. LF UK (Praha)          Natálie Dobešová, 3. ročník (všeobecné lékařství)

LF MUNI (Brno)            Klára Slamečková, 6. ročník (všeobecné lékařství)

LF OU (Ostrava)           Kateřina Sopociová, 5. ročník (všeobecné lékařství), Karolína Kyšková, 2. ročník (všeobecné lékařství)

VF VFU (Brno)              Lukáš Blaho, 3. ročník (veterinární lékařství)

FF VFU (Brno)              Tereza Janková, 3. ročník (farmacie)

FZV UPOL (Olomouc) Jakub Pavlas, 3. ročník (radiologický asistent)

Setkání bylo pro naše maturanty inspirující a motivující. Všem absolventům děkujeme, že si našli čas a zavítali zpět do lavic naší školy.

Blíže viz článek p. Josefa Pintéra z Havířovského a Karvinského deníku  Setkání gymnazistů s vysokoškoláky zdravotnických oborů

 

Aleš Chupáč, výchovný poradce