Semináristé z biologie v Praze aneb nejen o medicíně …

Dne 14. a 15. prosince, ve čtvrtek a pátek, se uskutečnila exkurze do Prahy pro semináristy biologie třetích ročníků (septimy a 3.B), s doprovodem paní profesorky Pufferové a pana profesora Chupáče.

První den jsme přijeli v jedenáct hodin na pražské vlakové nádraží a následně jsme se přemístili do našeho hostelu, který stál nedaleko Václavského náměstí. Ubytování bylo pěkné a cena byla velice příznivá.

Pěšky jsme se vydali k prvnímu cíli našeho výletu, jímž se stalo Anatomické muzeum Anatomického ústavu 1. LF UK. Zde nás čekala naše průvodkyně, která se k nám chovala velice příjemně a svými znalostmi by nás oklamala, že má vystudovanou lékařskou fakultu, i když tomu tak nebylo. Přinesla nám spoustu exponátů, na které nám dokonce dovolila si sáhnout. Nebyly to ledajaké exponáty, ale ukázala nám vystavené orgány člověka, samozřejmě již zpracované do takové podoby, aby vydrželi několik let.

Po obědě nás čekalo něco, co se odklánělo od přírodních věd. Navštívili jsme Neviditelnou výstavu. Název je k pousmání, ale skrývá se za ním geniální nápad. Představte si, že jste se ocitli v úplné tmě. Výstava se jeví jako jedno velké bludiště, procházíte jim a snažíte se najít cestu ven. Aby to nebylo tak jednoduché, jste zbaveni jednoho ze svých největších navigátorů, zraku. Název výstavy už je pochopitelný. Řídíte se hlavně sluchem, hmatem, čichem a smyslem pro rovnováhu. Neviditelná výstava se snaží ukázat lidem svět nevidomých, abychom jim porozuměli a zjistili, že i bez zraku může být život snesitelný.  Po náročném dni nastal čas na večeři. Večerní Praha osvětlena vánočními dekoracemi pomohla našim očím k akomodaci na světlo po výstavě pro nevidomé. Někteří měli to štěstí po večeři se projít mezi vánočními stánky na Václavském a Staroměstském náměstí.

Druhý den nás čekala poslední zastávka na Přírodovědecké fakultě UK, obor antropologie, kde nás provázela bývalá studentka našeho gymnázia, která v současnosti v Praze studuje doktorské studium. V muzeu jsme si prohlídli mumie staré více než 3 000 let, lebky našich předků a spoustu dalších věcí týkajících se kostí.

Stomatologické muzeum bylo další na programu. Přednášel nám lékař, asistent, zdejší Stomatologické kliniky 1. LF UK. Věci, které jsme zde mohli najít, byly zuby, vývoj protéz, náčiní pro zubaře a různé obličejové deformace (či druhy onemocnění), na které už se tak dobře nekoukalo. I tak to bylo velice zajímavé, hlavně pro lidi, kteří už plánují věnovat se oboru stomatologie.

Po konci prohlídky jsme si zašli na oběd, po kterém jsme si sbalili kufry a vyrazili jsme na vlakové nádraží k odjezdu zpátky domů směr Havířov.

Celkově hodnotím výlet jako velice podařený a naučný. Děkujeme paní profesorce Pufferové a panu profesorovi Chupáčovi, že ho pro nás zorganizovali. Všechny exkurze jsme shledali zajímavými a ty, kteří se nechtějí věnovat přírodním vědám, jsem snad navnadila aspoň na Neviditelnou výstavu, která stojí za vyzkoušení.

Adina Večeřová, septima

EXK 2