Seminář společnosti SCIO s názvem „Národní srovnávací zkoušky v ČR“

Naši žáci třídy 4. A  a 8G se dne 5. 11. 2019 měli možnost dozvědět podrobnější informace o národních srovnávacích zkouškách SCIO. Tyto nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na mnoha vysokých školách v České republice a na Slovensku. Seminář vedla lektorka spol. SCIO Michaela Strakošová, která žákům okomentovala připravenou prezentaci a také jim přinesla tištěné materiály s podrobnějšími informacemi o těchto zkouškách. Na místě si rovněž mohli jeden z testů vyzkoušet. Žáci tak navázali na přednášku „Jak na studium na vysoké škole?“ vedenou doc. Machovou, kterou si měli možnost vyslechnout v září t.r.

 

Aleš Chupáč