Seminář společnosti SCIO s názvem „Národní srovnávací zkoušky v ČR“

Naši žáci třídy 4. A  a 8G se dne 25. 10. 2021 měli možnost dozvědět podrobnější informace o národních srovnávacích zkouškách, které organizuje společnost SCIO. Tyto nahrazují nebo doplňují přijímací zkoušky na mnoha vysokých školách v České republice a na Slovensku. Seminář vedla lektorka spol. SCIO Michaela Strakošová, která žákům okomentovala připravenou prezentaci a také jim přinesla tištěné materiály s podrobnějšími informacemi o těchto zkouškách. Na místě si rovněž mohli  vyzkoušet rozličné testové úlohy.

Aleš Chupáč