Sbírka pro Ukrajinu

První březnový týden proběhla na naší škole a Hotelové škole a Obchodní akademii v Havířově materiální sbírka na pomoc Ukrajině. Vše bylo organizováno žáky, od propagace přes samotnou sbírku až po logistiku. 

Požadovány byly především zdravotnický materiál, produkty osobní hygieny a oblečení, ale také potraviny nebo např. drobná elektrozařízení. Společnými silami se nám povedlo naplnit jednu celou velkou dodávku až po strop. Vše jsme následně odvezli a předali do skladu Konzulátu Ukrajiny v Brně, odkud byly veškeré věci dále distribuovány jak uprchlíkům přicházejícím zde do České republiky, tak potřebným lidem přímo do zasažených oblastí na Ukrajině. 

Tímto bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili a pomohli tak tam, kde je  potřeba. 

Za organizační výbor sbírky 

Jasmina Michálková  (sexta GKH)