Prosinec jako březen.

Ocenění nejlepších pedagogů, žáků a kolektivů statutárního města Havířova v roce 2020

Všichni, co mají něco společného se školou a se školstvím, ví, že Den učitelů se u nás slaví 28. března. V tento den se totiž v roce 1592 narodil Jan Amos Komenský – vynikající pedagog, teoretik pedagogiky, myslitel, filozof, spisovatel….Mimochodem na letošní rok připadlo významné výročí s Komenským spjaté – 350 let od jeho smrti v roce 1670.

Právě u příležitosti Dne učitelů probíhá tradiční vyhodnocení nejlepších žáků, studentů a pedagogů ve městě, v kraji či v České republice. Tak tomu mělo být i letos. Jenže tento rok je, bohužel, jiný snad úplně ve všem. Veškeré tradice, zvyklosti, plány a záměry vzaly zasvé. To, co jsme měli za jisté, se ukázalo, že jisté není. Ale člověk je tvor velmi přizpůsobivý a vynalézavý, takže toto období zcela jistě překonáme silnější než předtím.

Původní termín pro tradiční ocenění žáků, studentů a učitelů v Havířově připadal na konec března. Po několika odkladech a přesunech se nakonec podařilo tuto akci slavnostním a důstojným způsobem uskutečnit 7. prosince. Kdo byl tedy vyznamenán z našeho gymnázia?

NEJLEPŠÍ „ŽÁK ZÁKLADNÍ ŠKOLY A VÍCELETÉHO GYMNÁZIA“ ZA ROK 2019:

Beáta Vonsíková

za 1. místo a zvláštní uznání poroty za ústní projev v krajském kole Olympiády v ruském jazyce v kategorii základních škol a víceletých gymnázií a za výrazné a velmi aktivní zapojení do boje za udržitelný rozvoj, ochranu přírodních zdrojů a klimatu a aktivizaci mládeže v tomto směru.

NEJLEPŠÍ „ŽÁK STŘEDNÍ ŠKOLY“ ZA ROK 2019:

Robert Gemrot

za opakovanou úspěšnou reprezentaci města Havířova na krajské a celorepublikové úrovni ve fyzikálních a matematických olympiádách.

Pravdou je, že pokud bychom měli u Roberta uvést veškerá úspěšná vystoupení, pak by nám jedna strana textu nestačila.

NEJLEPŠÍ „PEDAGOGICKÝ PRACOVNÍK ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ“ ZA ROK 2019:

Mezi devíti oceněnými havířovskými pedagogy byl náš kolega a vyučující

Mgr. Dalimil Šebesta

za svou nezměrnou aktivitu v oblasti přípravy a realizace projektů, modernizace výuky, propagace školy, mimoškolní činnosti….