Přírodovědné dopoledne – letos podruhé

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 jsme na naše gymnázium pozvali žáky 9. tříd některých havířovských škol, konkrétně ZŠ Žákovská, Kpt. Jasioka, Na Nábřeží, M. Kudeříkové, Gorkého, M. Pujmanové a K. Světlé, aby si pod vedením našich studentů vyzkoušeli určité méně obvyklé pokusy ve fyzice, zapřemýšleli v matematice a prohloubili znalosti v zeměpise.

Takže naši hosté si například zahráli AZ kvíz či pexeso se zeměpisnými pojmy a detailněji se seznámili s mapami. V matematické části žáci řešili na 4 stanovištích matematické hádanky, logické i početní úlohy.

Nejvíce času a prostoru dostali deváťáci ve fyzice. V učebně se seznámili s magnetickými jevy a jejich využitím. Vyzkoušeli si, jak pracuje generátor, jak lze rozkmitat visící kroužek bez přímého dotyku, rozsvítit diodu bez napájení baterií, jak trubkou zeslabit účinky gravitačního pole, jak zviditelnit magnetické indukční čáry, jak…

V laboratoři fyziky probíhaly demonstrace od optických jevů po hoření, ale neshoření papírové utěrky. Tedy žáci viděli odraz světelných paprsků od rovinného a kulového zrcadla a zkoumali, jak tyto paprsky procházejí spojkou a rozptylkou. Pomocí ultrafialových paprsků si ověřili pravost bankovek, na tenké optické vrstvě pozorovali interferenci, měnili barvu paprsků laserových ukazovátek průchodem zabarvenou vodou, …  O pár metrů dále, u vedlejšího stolu, se pokoušeli – marně – spálit papírovou utěrku, ač hořela docela intenzivním plamenem. Odvážlivci si dokonce mohli nechat zapálit ruce a předávat si oheň přímo z ruky do ruky. Také demonstrace teplotní roztažnosti kovu byla úspěšná.

Na chodbě mezi učebnou a laboratoří probíhal silový víceboj. Žáci mohli vyvolat soupeření gravitační a odstředivé síly, sledovat účinky setrvačnosti na řetěz doslova vyskakující z nádoby směrem vzhůru, vhodnou volbou místa podepření přinutit gravitaci, aby nechala vidličky ve špuntu na pokoji, …

Největší odezvu (z hlediska akustiky rozhodně) mělo „kosmické ministředisko“. Naše rakety sice nestoupaly až ke hvězdám (to ostatně dokáže málokterá kosmická sonda), ale zákon akce a reakce si mnozí hosté ověřili opravdu na vlastní kůži – ti, kteří se raketě nevědomky postavili do cesty…

Naši studenti se o své mladší kolegy vzorně postarali, za což jim srdečně děkujeme, a už se všichni těšíme na třetí setkání v lednu 2019.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout také další fotky.