Ve čtvrtek 2. června 2022 jsme navštívili Montessori základní školu Úsměv v budově ZŠ M. Kudeříkové v rámci vzájemné spolupráce s naším gymnáziem v oblasti přírodních věd a 
za účelem efektivního využití učeben v prostorách Montessori ZŠ Úsměv.

Pro žáky jsme si připravily s vyučujícími Montesorri základy 1. předlékařské pomoci. Žáci si prakticky nacvičovali zastavení žilního a tepenného krvácení, ošetření zlomenin, resucitaci, přenos raněného. Akce byla velmi úspěšná, žáci byli aktivní a pracovali s úsměvem. Na fotky se můžete podívat v galerii.

Vzájemná spolupráce proběhla za účelem efektivního využívání učeben vzniklých dokončením projektového záměru ITIOVA/1.1.1/22/IROP/66/0331.

RNDr. Yvonne Puffer