Přijímací zkoušky 2018

Znění testů

Společnost Cermat (Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání) zveřejnila v těchto dnech znění letošních přijímacích testů z matematiky a českého jazyka pro čtyřleté i osmileté studium. Pod níže uvedeným odkazem si mohou zájemci najít a vyzkoušet test z příslušného předmětu v 1. či 2. termínu.

http://www.cermat.cz/jednotne-testy-z-roku-2018-1404035487.html

 

Zveřejnění výsledků

Ze stránek Cermatu:

Výsledky didaktických testů z prvního a druhého termínu jednotné přijímací zkoušky budou ředitelům škol k dispozici 27. dubna 2018. Následně do dvou pracovních dnů (tj. nejpozději 2. května 2018) zveřejní ředitelé škol na základě dosažených výsledků pořadí uchazečů. 
Centrum výsledky žádným způsobem nezveřejňuje a poskytuje je jen středním školám. O způsobu poskytnutí informací o výsledcích uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel příslušné střední školy.“