Vyučující

Mgr. Libor Smilovský – PPK

Mgr. David Polák
Mgr. Adam Supík
Mgr. Tomáš Kleslo

Výuka zeměpisu

Zeměpis je vědní obor na rozhraní mezi přírodními a společenskými vědami. Žáci jej na našem gymnáziu studují v rámci osmiletého cyklu od primy po septimu. 
V případě čtyřletého cyklu je to od prvního do třetího ročníku. Pokud mají zájem o rozšíření svých geografických znalostí, mohou navštěvovat jednoletý, případně dvouletý seminář. Ten slouží zároveň jako příprava k maturitní zkoušce, která bývá součástí školní profilové části. 
Teoretická výuka je doplňována projekcí krátkých filmů a prezentací, které názorně demonstrují probírané učivo. Dvakrát ročně (podzim a jaro) probíhá vícedenní exkurze, kde mají studenti možnost praktického „osahání“ svých znalostí (práce s mapou,orientace v terénu, vývoj reliéfu a osídlení, vegetační stupně, turistický ruch …). 
V rámci zatraktivnění a doplnění výuky žáci navštěvují cestopisné přednášky pořádané MKS Havířov.

Doporučená literatura

Nižší gymnázium

Žáci nižšího gymnázia (prima – kvarta) obdrží jednotné učebnice ze školního skladu.

Vyšší gymnázium

z-uc1z-uc2

z-uc4

z-uc3z-uc5