Vyučující

Mgr. Čížová Petra
Mgr. Kyjovská Kateřina, Ph.D.
PhDr. Šimek Petr

Výuka občanské nauky

Předmět občanská výchova se vyučuje v primě, sekundě, tercii a kvartě hodinu týdně. Na občanskou výchovu navazuje od kvinty a 1. ročníku předmět základy společenských věd.

V primě, sekundě a tercii se vyučuje podle učebnic Občanská výchova 6, 7, 8 a 9 pro ZŠ a VG z nakladatelství Fraus, kvarta je bude mít od příštího školního roku.

Doporučená literatura

K výuce se využívá učebna společenských věd, ve které je k dispozici dataprojektor, počítač, DVD přehrávač a videopřehrávač. V hodinách občanské výchovy studenti prezentují své referáty a podílejí se na různých projektech. V průběhu školního roku se mohou studenti zapojit do soutěží, které budou průběžně aktualizovány. Výuka je doplňována exkurzemi a besedami.