Vyučující

Mgr. Aleš Chupáč – PPK
RNDr. Yvonne Puffer
Mgr. Petra Tomanová
Mgr. Barbora Vicianová

Výuka chemie

Chemie je přírodní věda, se kterou se žáci naší školy seznamují od prvních ročníků čtyřletého studia a druhých ročníků osmiletého studia. Jako předmět je zároveň jedním z profilových maturitních předmětů. Teoretická výuka probíhá především v odborné učebně chemie, která je vybavena dataprojektorem, notebookem i vizualizérem. Obsah výuky v jednotlivých ročních je zaměřen na obory chemie:

Ročník
Hodinová dotace
Vyučované obory
1.
2 + 2*
Obecná chemie
2.
2 + 2*
Anorganická chemie, Organická chemie
3.
2
Organická chemie
4.
2
Makromolekulární chemie, Biochemie

Poznámka: * třída se dělí na dvě skupiny, jedna ze skupin pracuje v laboratoři chemie (druhá skupina pracuje v laboratoři fyziky či biologie – dle ročníku)

Od šk. roku 2020/2021 v rámci studia v prvním a druhém ročníku čtyřletého gymnázia (kvintě a sextě osmiletého studia) jsou zařazena praktická laboratorní cvičení. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou navíc pro zájemce zařazeny semináře z chemie (s dvouhodinovou dotací), v nichž si žáci především rozšiřují své znalosti a dovednosti z chemie (doplňují je o analytickou chemii) a připravují se na studium na vysokých školách (z velké části jde o zdravotnické obory).

Doporučená literatura

Nižší gymnázium:

2. ročník (sekunda), 3. ročník (tercie), 4. ročník (karta)

 • MACH, J., PLUCKOVÁ, I., ŠIBOR, J. Chemie 8 – Úvod do obecné a anorganické chemie. Brno: Nová škola, 2013.
 • ŠIBOR, J., PLUCKOVÁ, I., MACH, J. Chemie 9 – Úvod do obecné a organické chemie. Brno: Nová škola, 2017.
 • CHUPÁČ, A. Chemie v úlohách. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakl. MSD, s.r.o., Brno, 2010.

Vyšší a čtyřleté gymnázium:

1. ročník

 • KOVALČÍKOVÁ, T. Obecná a anorganická chemie. Nakl. Pavel Klouda, Ostrava, 2014.
 • MAREČEK, A., HONZA, J. Sbírka řešených příkladů z chemie pro studenty středních škol Nakl. PROTON, Brno, 1998.

2. ročník

 • CHUPÁČ, A. Základy anorganické chemie. Studijní opora. Havířov, GKH, 2023. 
 • JANEČKOVÁ, A., KLOUDA, P. Organická chemie. Nakl. Pavel Klouda, Ostrava, 2006.
 • FIKR, J., KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. (3. vydání) Nakl. RUBICO, Olomouc, 2008.

3. ročník

 • JANEČKOVÁ, A., KLOUDA, P. Organická chemie. Nakl. Pavel Klouda, Ostrava, 2006.
 • FIKR, J., KAHOVEC, J. Názvosloví organické chemie. (3. vydání) Nakl. RUBICO, Olomouc, 2008.

4. ročník

 • vlastní texty pedagogů

Akce a soutěže

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží s chemickou tématikou, především pak chemické olympiády, ale i dalších, které vyhlašují vysoké školy
v ČR (např. VIBUCH, ChemQuest ad.). Na škole je již mnoho let pravidelně pořádán seminář pro žáky základních škol Havířova  se zaměřením
na chemickou olympiádu kat. D. (garantuje A. Chupáč). S tím souvisí i členství Mgr. Chupáče v krajské a okresní komisi chemické olympiády pro Moravskoslezský kraj a RNDr. Puffer v okresní komisi olympiády pro Karvinou.

Chemická olympiáda
2014/15KRAJ (C)4. místo (F. Bartoš)
2015/16OKRES (D)1. místo (O. Nowak)
2015/16KRAJ (D)4. místo (O. Nowak)
2015/16KRAJ (C)3. místo (F. Bartoš)
2016/17OKRES (D)3. místo (B. Gavendová)
2016/17KRAJ (D)2. místo (B. Gavendová)
2016/17KRAJ (C)3. místo (J. Delong)
2017/18KRAJ (B)2. místo (J. Delong)
2018/19KRAJ (C)3. místo (B. Gavendová)
2018/19KRAJ (A)2. místo (J. Delong)
2019/20OKRES (D)4. místo (L. Žídková)
2020/21KRAJ (A)3. místo (B. Gavendová)
2020/21KRAJ (B)6. místo (M. Beckovský)
2020/21OKRES (D)2. místo (L. Židková)
2020/21OKRES (D)3. místo (M. Kozubek)
2021/22OKRES (D)2. místo (K. Dudková)
2021/22KRAJ (D)6. místo (K. Dudková)
2022/23OKRES (D)2. místo (K. Lopatová)
2023/24OKRES (D)1. místo (E. Pacourková)

Mgr. Aleš Chupáč