Pražské putování

Nejstarší návštěvníci tohoto gymnázia si odškrtli poslední položku ze svého výletního checklistu, když se vydali na úplně poslední exkurzi z nabídky školy.  Jak bývá tradicí, tak i letošní destinací byla Praha.  Celý týden (12. – 16. 9.) studenti uléhali do postelí velmi kultivované koleje Volha a místo do školních lavic každý den zamířili do pražských ulic. Po celou dobu je doprovázeli profesoři Mgr. Janečková a Mgr. Šebesta, za oktávu Mgr. Adamovská.

Tak nabitý program pravděpodobně nikdo nečekal. Během těch pár dní studenti prošli Prahu skrz naskrz. Krásné horké počasí sice bylo velkým požehnáním, ale zároveň neslo podíl na neustálé únavě.

Maturanti zavítali například do Parlamentu, Židovského muzea, Staroměstské radnice, Pražského hradu… Zhlédli dvě divadelní představení – v divadle Rokoko a Semafor. Jeden z nejsilnějších zážitku si odnesli zaručeně z Neviditelné výstavy, kde si vyzkoušeli, jaké je to žít bez zraku. Po hodině v absolutní tmě každý strávil chvíli sám se sebou a svými myšlenkami.

Kromě toho, že třídy měly možnost navštívit místa, která by pravděpodobně samy nenavštívily, tak těchto několik dní strávených v hlavním městě České republiky posloužilo jako skvělý náhled do života ve velkoměstě. Mnozí totiž zvažují studium právě v Praze, anebo díky tomuto výletu o ní začali uvažovat jako o jedné z možností. O tom, kam povedou další kroky budoucích absolventů, se dovíme v brzké budoucnosti.

Foto viz fotoalbum.

Autor: Sára Lakomá, 4. A