Organizace výuky na Gymnáziu Komenského od středy 25. 11. 2020

Na základě Informace MŠMT k provozu škol a školských zařízení ze dne 19. listopadu 2020 dochází na naší škole k těmto organizačním opatřením:

 • Od středy 25. listopadu přejdou žáci závěrečného ročníku (4. A, 4. B, oktáva) k prezenční výuce v budově školy.
 • Prezenční výuka je povinná.
 • Výuka bude probíhat podle stávajícího rozvrhu hodin.
 • Většina výuky bude probíhat v kmenových třídách.
 • Výuka jazyků a IVT bude v učebnách dle stávajícího rozvrhu; dělení a umístění seminářů bude upraveno.
 • Náplň hodin TV bude respektovat zákaz sportovní činnosti.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Kromě dodržování zavedených a běžných hygienických pravidel bude po skončení každé hodiny provedeno důkladné větrání učebny. Je vhodné provést vyvětrání místnosti i v průběhu hodiny.
 • Školní jídelna je v provozu. Stravování bude probíhat dle pokynů vedení školní jídelny.
 • V prostorách školní jídelny musí strávníci nosit ochranné roušky s výjimkou konzumace stravy.
 • Ve všech ostatních ročnících a třídách bude nadále probíhat distanční výuka.
 • Od pondělí 30. listopadu bude probíhat rotační prezenční výuka tříd nižšího stupně osmiletého studia. Pro žáky je prezenční výuka povinná.
 • V liché týdny budou přítomni ve škole žáci primy a tercie, v sudé týdny pak sekundy a kvarty.
 • V týdnech, na něž nepřipadá výuka prezenční, bude nadále probíhat distanční vzdělávání. Distanční vzdělávání je povinné.
 • Prezenční výuka bude probíhat v kmenových třídách, kromě rozdělení do skupin v jazycích, HV a VV, TV.
 • I pro žáky primy – kvarty platí výše uvedená opatření – celodenní nošení roušek, dodržování hygienických pravidel, větrání tříd, stravování, tělesná výchova…
 • V hodinách hudební výchovy je zakázán zpěv. Náplň hodin tomu bude uzpůsobena.