Okresní kolo Matematické olympiády – kategorie Z9

Žáci 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií soutěží v Matematické olympiádě v kategorii Z9. Úspěšní řešitelé domácího kola se tentokrát ze všeobecně známých důvodů nemohli sejít na tradičním místě – ve středisku Juventus Karviná, ale okresní kolo řešili formou on-line.

Garanti v okresech předem zaregistrovali postupující z domácího kola do nově vytvořeného celostátního “odevzdávacího systému Matematické olympiády” (dále jen OSMO), který  nyní běží v pokusném, ale vypadá to, že stabilním režimu. Pět minut před hodinou H, tedy ve středu 27. 1. 2021 v 8:25, se v systému “uvolnilo” zadání a mladí matematici měli 3 hodiny na nalezení a zapsání řešení formou nejen čitelnou, ale hlavně logicky správnou.

Poté svá řešení naskenovali či alespoň vyfotili a “přes OSMO” poslali hodnotitelům. Ti si tradičně rozdělili práci tak, aby všechna řešení daného příkladu opravoval stejný hodnotitel a byla zaručena objektivní srovnatelnost hodnocení mezi všemi soutěžícími.

Z našeho gymnázia postoupila do okresního kola kvartánka Lucie Židková. Ziskem 20 bodů z 24 možných vybojovala hodnocení “úspěšná řešitelka” a obsadila 4. místo. Blahopřejeme!

Zadání, řešení a celkové pořadí v okrese Karviná je uvedeno na okresních stránkách Matematické olympiády