68.ročník
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
Školní rok 2018/2019

Okresní koordinátor MO:

Mgr. Jindřiška Janečková

Adresa: Gymnázium, Havířov – Město, Komenského 2

telefon: 596 811 078, e-mail: matolympgkh@gmail.com

Informátor 2018/2019

září – říjen

Časový harmonogram

harmonogram1819

Ke stažení

Zadání a řešení úloh pro školní rok 2018/2019:

Kategorie A, B, C

    • domácí kolo – zadání – kat. A, B, C

Kategorie Z5-Z9

 

Hodně úspěchů ve školním roce!

Mgr. Jindřiška Janečková

Archiv

MO 2016/2017
MO 2017/2018