Naši žáci na pitvě a nejen tam …

V pátek 6. května 2022 se naši žáci, zájemci u studium medicíny, zúčastnili fenomenální exkurze na Ústavu molekulární patologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Ostravě. Přednosta ústavu pan docent Škarda nás seznámil s náplní patologie jako krásného vědního oboru a následně jsme se zúčastnili pitvy člověka. Erudovaný výklad patoložky MUDr. Čierné s kompletním otevřením lidského těla a ukázkou jednotlivých orgánů s anatomickým popisem bylo pro žáky něco nevídaného se zážitkem na celý život … Následně nám manažerka Krevního centra FNO představila jeho činnost a provedla všemi prostorami této důležité instituce.

Aleš Chupáč