Nanomateriály a nanotechnologie v podání doc. Jany Kukutschové, Ph.D.

Ve středu 17. 10. 2018 se žáci čtvrtých ročníků a oktávy naší školy zúčastnili přednášky k problematice nanomateriálů a bionanotechnologií. Pozvánku do našeho gymnázia přijala erudovaná a velmi známá doc. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D. z Katedry fyzikální chemie a Centra pokročilých inovačních technologií VŠB – TUO v Ostravě. Paní docentka vede laboratoř nanověd a technologií, kde se zabývá různými aspekty pevných částic emitovaných antropogenními činnostmi do prostředí, zejména pak nespalovacími procesy spojených s brzděním automobilů a problematikou přítomnosti pevných částic v biologickém materiálu. Žáci tedy mj. poznali význam pojmu nanomateriál a nanotechnologie, dále pak rozličné každodenní aktivity člověka spojené s nanotechnologiemi, a to ať už v potravinářství, energetice, stavebnictví či kosmetice a farmacii.

Aleš Chupáč

Foto_Přednáška Jany Kuk