Medaile MŠMT

V den výročí narození Jana Ámose Komenského, tedy v den, jenž vstoupil do kulturního povědomí jako Den učitelů, předal ministr školství, mládeže a tělovýchovy 48 vynikajícím pedagogům z celé České republiky nejvyšší resortní ocenění, kterého se jim  může dostat – Medaili MŠMT 1. a 2. stupně. Slavnostní ceremoniál proběhl ve čtvrtek 28. března v budově Senátu Parlamentu ČR. Pro naše gymnázium je velikou poctou, že z rukou ministra Roberta Plagy převzala Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, naše kolegyně Mgr. Jaroslava Adámková. V době jejího aktivního působení na našem ústavu byly pro ni příznačné zodpovědný a poctivý přístup ke své práci i k žákům, nezměrná aktivita ve školní i mimoškolní činnosti a obětavost. Dodnes připravuje setkání bývalých i současných učitelů středních škol a přispívá k mezigeneračnímu upevňování vztahů.

(Použity fotografie MŠMT)