Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je nejvyšším vyznamenáním, kterého se může učitelům v České republice dostat. Uděluje se od roku 1992, je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu. Každoročně ji ke Dnu učitelů uděluje ministr školství. Nejinak tomu bylo i v tomto roce. V úterý 28. března ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová dekorovala 44 vynikajících pedagogů a pedagožek. Medaili 1. stupně letos obdrželo 26 laureátů, Medaili 2. stupně obdrželo 19 laureátů.

Jsme velmi rádi, že nositelem Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost se stal i  dlouholetý pedagog a posléze i zástupce ředitele na našem gymnáziu Mgr. Rudolf Šimek.

Navržen a oceněn byl za své dlouhodobé úspěšné působení v oborech matematika a tělesná výchova a za obětavou mimoškolní činnost v oblasti turistiky a sportu. V době svého aktivního působení ve škole byl neúnavným organizátorem soutěží, exkurzí, výletů, turistických i sportovních kurzů.

Gratulujeme k dosažení významného ocenění a jsme velmi rádi, že je Rudolf Šimek dalším nositelem tohoto vyznamenání, který působil či působí na našem gymnáziu.

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/medaili-msmt-ziskalo-44-vynikajicich-pedagogu

Autor: PhDr. Petr Šimek, ředitel školy