V letošním roce jsme se opět setkali s našimi absolventy, kteří studují lékařskou fakultu. Lucka Holtzerová (2. roč. všeobecné lékařství), Evka Kysucká (2. roč. zubní lékařství) a Kuba Stříž (2. roč. všeobecné lékařství) nám představili rozdíly ve studiu všeobecného lékařství mezi jednotlivými fakultami v ČR. Poté inspirovali naše maturanty vlastními zkušenostmi ze studia na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Jsme rádi, že se naši bývalí žáci skvěle uplatňují při studiu tak náročných oborů, jako je medicína…